Site Overlay

Leasing auta dla firmy

Firmy do swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia, odpowiadające ich profilowi. Jest jednakże pewien przedmiot, który łączy podmioty z różnych branż. Mowa rzecz jasna o samochodzie, w przedsiębiorstwach wykorzystywanych przede wszystkim przez szefostwo i pracowników terenowych. Z autem służbowym z kolei nieodwołalnie kojarzy się inne słowo – leasing.

Droga do leasingu

Przydatność aut służbowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie podlega najmniejszym wątpliwościom. Okazuje się jednakże, że większość z samochodów wykorzystywanych do tego celu nie jest ich własnością. Jak to możliwe? Wszystko przez korzystanie z leasingu, który jest jednym z najczęściej zaciąganych zobowiązań przez podmioty gospodarcze.

Istotą leasingu jest oddanie w użytkowanie dla firmy, która jest leasingobiorcą, danego samochodu przez leasingodawcę, bez jednoczesnego przeniesienia prawa jego własności. W zawartej umowie leasingobiorca zobowiązuje się bowiem uiszczać comiesięczne raty leasingowe, w ustalonej wysokości, wynikającej najczęściej z nominalnej wartości samochodu.

Leasing nie zawsze oznacza nabycie

Zapłacenie przez leasingobiorcę ostatniej raty nie przekłada się jednakże automatycznie na nabycie przez niego auta na własność. Co prawda spłacając poszczególne raty jednocześnie stopniowo pokrywane są koszty jego nabycia przez leasingobiorcę, niemniej najczęściej w umowach określone jest, iż przeniesienie własności odbędzie się po zapłacie przez leasingobiorcę dodatkowej opłaty.

Zwykle jest ona dość symboliczna i stanowi niewielki ułamek aktualnej wartości rynkowej samochodu, niemniej nawet taka kwota musi być bezpośrednio uiszczona, aby zapisy umowy weszły w życie.